top of page
skvrnky.png
08_had_skvrna.png
esculap centrum duševního zdraví fokus-kk

Sociální rehabilitace
a Centrum duševního zdraví

Naše Centra duševního zdraví (CDZ) v Karlových Varech, Chebu a Sokolově nabízí podporu ve zdravotní i sociální oblasti.

Na péči o klienty se podílí multidisciplinární zdravotně - sociální tým, který pracuje metodou "case managementu" a jehož součástí je psychiatr, psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, sociální pracovníci, pracovní konzultanti, adiktolog a peer konzultanti.

Komu jsou služby určeny?
- Lidem od 15 let věku.

- Lidem, kterým komplikují život onemocnění schizofrenního okruhu, obtížný průběh některých poruch nálad nebo vážné stavy obsedantně kompulzivní poruchy a hraniční poruchy osobnosti.
- Osobám s potřebou včasné intervence (tj. lidem s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění a lidem v raných fázích závažného duševního onemocnění).

- Osobám v ochranném léčení uloženém soudem, vykonávaném formou specializované ambulantní péče v oboru psychiatrie.

- Podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se závažným duševním onemocněním, do jejichž života duševní onemocnění často významně zasahuje.

Poskytujeme komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace. 

Jak pracujeme?
- Na první návštěvu za klientem dorazí zdravotní sestra nebo sociální pracovník, aby společně s klientem zmapovali aktuální situaci, jeho potřeby a přání.
- O přijetí do péče rozhoduje psychiatr společně s celým týmem, na základě toho, zda je poskytování našich služeb shodné s potřebami a přáními klienta.
- Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Týmově provedou analýzu zdravotní a sociální situace. Na péči se poté podílí celý tým CDZ.
- V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmů připraveni s klientem rovněž nadále spolupracovat, v zařízení jej navštěvovat a podpořit jeho návrat domů.

SLUŽBY CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

_

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

_

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE

_

AMBULANTNÍ SKUPINOVÉ PROGRAMY

08_had_skvrna_edited.png
multidisciplinární tým fokus-kk

KONTAKTUJTE NAŠE TÝMY CDZ

bottom of page