top of page
skvrnky.png

Chráněné bydlení

FOKUS Karlovarský kraj z. ú. zajišťuje služby chráněného bydlení v plně vybavených bytech ve dvou vilách - v Karlových Varech a Chebu. Služby jsou zaměřeny primárně na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní a postrádají dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena i na klienty, kteří nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení (například žijí u svých příbuzných nebo nemají přístup ke kvalitnímu bydlení).

 

Bydlení je koncipováno, jako tréninkové tzn. jen po dobu nezbytně nutnou k získání dovedností a zkušeností potřebných k samostatnému bydlení (nájemní vztah se sjednává nanejvýš na 3 roky). V rámci služeb se klienti účastní nácvikových aktivit zaměřených na péči o domácnost, rozvoj finanční gramotnosti, nakupování a další sociální dovednosti. Cílem služby je připravit se, ale i najít a získat vlastní samostatné bydlení. 

02_Kamna_s_konvici_skvrna.png
chráněné bydlení karlovy vary cheb
02__konvice_kresba_edited.png

Komu jsou služby určeny?
- Lidem od 18 let věku.

- Lidem, kterým komplikují život onemocnění schizofrenního okruhu, obtížný průběh některých poruch nálad.

02_Kamna_s_konvici_kresba_skvrna.png

Chráněné bydlení
Karlovy Vary

02_Kamna_s_konvici_kresba_skvrna_edited.png

Chráněné bydlení
Cheb

skvrnky.png

Z kapacitních důvodů jsou všichni zájemci po podání žádosti o přijetí do chráněného bydlení nejprve zařazeni do pořadníku.

Žádosti vyřizují týmy chráněného bydlení Karlovy Vary a Cheb po předchozí telefonické, nebo osobní dohodě. 

bottom of page