top of page
01_detske_hriste_skvrna.png
terénní služby sociální rehabilitace fokus-kk
hřiště fokus-kk

Sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace poskytuje FOKUS Karlovarský kraj z. ú. V okresech Karlovy Vary, Cheb (nejen v rámci center duševního zdraví) a Sokolov.

Naše týmy pracují metodou case managementu (odtud "case manager" a "CM tým") a usilují o multidisciplinární přístup ke klientům a jejich rodinným příslušníkům. V rámci služeb  působících v Karlovarském kraji pracují sociální pracovníci, zdravotní sestry, adiktolog, pracovní konzultant a peer konzultanti.

Zásadní úlohou pracovníků CM týmu je program podpory života v komunitě

a snaha o rozvoj komunitní péče.  Program je zaměřen na „provázení“ duševně nemocných klientů, v jejich každodenním životě.

Komu jsou služby určeny?
- Lidem od 15 let věku.

- Lidem, kterým komplikují život onemocnění schizofrenního okruhu, obtížný průběh některých poruch nálad nebo vážné stavy obsedantně kompulzivní poruchy a hraniční poruchy osobnosti.
- Osobám s potřebou včasné intervence (tj. lidem s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění a lidem v raných fázích závažného duševního onemocnění).

-Usilujeme i o navázání kontaktu s lidmi s duševním onemocněním, kteří jen s obtížemi kontaktují zdravotnická a sociální zařízení a také podporujeme procesy, které zabrání lidem s duševním onemocněním vypadávat ze zdravotnické a sociální péče.

- Podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se závažným duševním onemocněním, do jejichž života duševní onemocnění často významně zasahuje.

Jak pracujeme?
- Každý klient je nejprve kontaktován pracovníkem týmu, který mu představí organizaci Fokus, seznámí jej s posláním a cíli služby, s jeho právy a povinnostmi.Tento pracovník je následně s klientem v kontaktu po celou dobu, po kterou klient využívá služby Fokusu.

- Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují klientovi život – např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod. V zahraničí se tento způsob práce označuje  case management, v ČR se někdy používá termín případové vedení.

- Case manager se s klientem setkává v přirozeném prostředí dle přání klienta, nejčastěji doma ale i v kavárně, parku nebo třeba knihovně. Podporuje ho v pravidelném docházení k lékaři, užívání léků, navazování vztahů. V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmů připraveni s klientem rovněž spolupracovat, v zařízení jej navštívit a podpořit jeho návrat domů.

Ambulantní služby sociální rehabilitace

_

Centrum sociální rehabilitace
Karlovy Vary

01_detske_hriste_skvrna.png
tým terénní sociální rehabilitace fokus-kk

KONTAKTUJTE NAŠE TÝMY SR

bottom of page